Tài liệu mới nhất

Bản tin Tài nguyên nước / Cục quản lý Tài nguyên nước /Cục quản lý Tài nguyên nước

BĐKH.61/11-15 - Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chuẩn thiết kế lũ, đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại / Đề tài NCKH cấp nhà nước về lĩnh vực Biến đổi khí hậu Ngô Lê Long, Phạm Thị Hương Lan, Trần Thanh Tùng, Vũ Minh Cát, Ngô Đình Tuấn, Huỳnh Thị Lan Hương, Nguyễn Hoàng Sơn, Ngô Lê An, Lê Hải Trung, Nguyễn Quang Chiến / /Ngô, Lê Long Chủ nhiệm đề tài

BĐKH.59/11-15 - Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam / Đề tài NCKH cấp nhà nước về lĩnh vực Biến đổi khí hậu Hoàng Văn Hoan, Đoàn Minh Huấn, Hồ Đình Bảo, Trương Thị Mỹ Nhân, Đỗ Thị Thục, Đặng Văn Du, Nguyễn Thắng, Trương Đức Trí, Trần Tiến Dũng, Lê Sỹ Thọ / /Hoàng, Văn Hoan Chủ nhiệm đề tài

BĐKH.57/11-15 - Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu Đề tài NCKH cấp nhà nước về lĩnh vực Biến đổi khí hậu / Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Bảo Vệ, Trịnh Quang Khương, Trần Minh Tiến, Võ Quang Minh, Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Lâm Ngọc Phương, Nguyễn Kim Quyên, Nguyễn Quốc Khương /Ngô, Ngọc Hưng Chủ nhiệm đề tài

BĐKH.56/11-15 - Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ / Đề tài NCKH cấp nhà nước về lĩnh vực Biến đổi khí hậu Lê Thị Thục, Trương Thị Mỹ Nhân, Hoàng Anh Huy, Nguyễn Ngọc Toàn . /Lê, Thị Thục Chủ nhiệm đề tài