Tài liệu mới nhất

BĐKH.43/16-20 - Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ đánh giá, chuyển giao kết quả của các Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, môi trường và đề xuất định hướng nghiên cứu cho giai đoạn 2021-2025 . Đề tài thuộc Chường trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020”. Mã số BĐKH/16-20 TS. Nguyễn Tuấn Quang; TS. Trần Văn Trà; PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương; TS. NGuyễn Xuân Hiển; TS. Lương Hữu Dũng; TS. Ngô Thị Thủy; TS. Hà Quang Anh; ThS. Vũ Đức Đam Quang; ThS. Nguyễn Ngọc Phan; CN. Phạm Ngọc Anh; ThS. Đặng Thị Thu Trang; ThS. Nguyễn Thị Huế . /TS. Nguyễn Tuấn Quang Chủ nhiệm đề tài

BĐKH.42/16-20 - Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long . Đề tài thuộc Chường trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020”. Mã số BĐKH/16-20 TS. Nguyễn Thị Phong Lan; TS. Nguyễn Thế Cường; TS. Trần Ngọc Thạch; TS. Nguyễn Thúy Kiều Tiên; TS. Đoàn Mạnh Tường; GS.TS Võ Quang Minh; GS.TS Nguyễn Hiếu Trung; TS. Vũ Anh Tuấn; PGS.TS Tô Thanh Thanh; ThS. Phan Thị Anh Thơ . /TS. Nguyễn Thị Phong Lan Chủ nhiệm đề tài

BĐKH.41/16-20 - Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý kinh tế đất nhằm khai thác nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam . Đề tài thuộc Chường trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020”. Mã số BĐKH/16-20 PGS.TS Hoàng Văn Cường; TS. Nguyễn Thị Hải Yến; PGS.TS Bùi Đức Thọ; PGS.TS Vũ Thị Mai; ThS. Lê Thanh Khuyến; TS. Lê Hải Mơ; PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc; TS. Phạm Lan Hương; TS. Ngô Thị Phương Thảo; ThS.NCS. Nguyễn Thanh Lân . /PGS.TS Hoàng Văn Cường Chủ nhiệm đề tài

BĐKH.40/16-20 - Nghiên cứu đề xuất mô hình thị trường các-bon ở Việt Nam . Đề tài thuộc Chường trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020”. Mã số BĐKH/16-20 TS. Mai Kim Liên; TS. Lương Quang Huy; TS. Tô Nguyễn Cẩm Anh; TS. Đỗ Tiến Anh; TS. Thái Thị Thanh Minh; TS. Nguyễn Toàn Thắng; ThS. Tăng Thế Hùng; ThS. Nguyễn Văn Minh; PGS.TS. Dương Hồng Sơn; TS. Nguyễn Phương Nam; TS. Vũ Thị Hoài Thu; TS. Trần Thị Thanh Nga . /TS. Mai Kim Liên Chủ nhiệm đề tài

BĐKH.39/16-20 - Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu . Đề tài thuộc Chường trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020”. Mã số BĐKH/16-20 PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn; TS. Nguyễn Tài Tuệ; TS. Trần Đăng Quy; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà; TS. Lưu Việt Dũng; TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà; PGS.TS Hoàng Thanh Xuân; PGS.TS Phạm Xuân Hảo; TS. Nghiêm Thị Thủy; TS. Nguyễn Thị Hiên; TS. Đào Thế Anh; PGS.TS Nguyễn An Thịnh; ThS. Lương Lê Huy . /PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh Chủ nhiệm đề tài