Tài liệu mới nhất

TNMT.2018.10.02 - Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và giải pháp công nghệ xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ thi tuyển và thi nâng ngạch đối với công chức; thi tuyển và thi thăng hạng đối với viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường / Phạm Tân Tuyến; Phạm Đình Sán;g Hà Việt Đức; Đặng Thị Thu Trang; Nhâm Ngọc Tân; Trần Huy Cường; Nguyễn Thị Lan Phương; Nguyễn Thành Kiên/Phạm, Tân Tuyến

TNMT.2018.08.08 - Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ cập nhật một số nội dung thông tin của cơ sở dữ liệu không gian địa lý tỉ lệ 1:50.000 và nhỏ hơn bằng viễn thám / Nguyễn Dư Khang; Nguyễn Thị Thanh Bình; Nguyễn Thanh Hoàn; Hoàng Thanh Sắc; Phạm Tuấn Anh; Đặng Thế Chính; Nghiêm Văn Ngọ; Đặng Thu Trà; Nguyễn Thị Thu Trang; Nguyễn Hải Yến/Nguyễn, Dư Khang

TNMT.2017.10.03 - Nghiên cứu đề xuất giải pháp hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2015 - 2030 / Nguyễn Thị Hồng Liễu; Vương Hùng Cường; Đặng Phương Loan; Nguyễn Thị Cầm Uyên; Nguyễn Thanh Hiền; Nguyễn Diệu Linh; Phạm Thị Mai Hoà; Nguyễn Thị Bích Hường; Phùng Thị Thu Trang/Đoàn, Thị Xuân Hương

TNMT.2017.08.07 - Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng ảnh Radar đa thời gian trong giám sát biến động lớp phủ bề mặt và biến động địa hình phục vụ cho dự báo nguy cơ biến động địa hình khu vực miền núi Việt Nam / Nguyễn Thị Hải Yến; Hoàng Thị Kiều Anh; Trần Thống Nhất; Trần Thị Hồng Tường; . Trần Vân Anh; Nguyễn Thị Ngọc Thanh; Từ Thanh Trí; Lê Quốc Hùng; Báo Văn Tuy; Nguyễn Quốc Phi/Nguyễn, Thị Hải Yến

TNMT.2017.08.01 - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát hiện tượng nhiễm mặn đất khu vực đồng bằng sông Cửu Long / Hoàng Minh Hải; Nguyễn Thị Ngọc Hồi; Hồ Thị Vân Trang; Nguyễn Thị Thanh Bình; Lê Trung Thông; Trần Hoàng Minh; Trịnh Ngọc Bích; Vũ Thị Hồng Hà; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Hải Yến/Hoàng, Minh Hải