Tài liệu mới nhất

NVTX.2020.03.17 - Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao / PGS. TS. Trần Tân Văn; TS. Trịnh Xuân Hòa; TS. Trịnh Hải Sơn; TS. Nguyễn Đại Trung; ThS. Nguyễn Quốc Khánh; TS. Nguyễn Quốc Định; KS. Nguyễn Trọng Hiền; TS. Nguyễn Thành Long; TS. Nguyễn Quốc Khánh; ThS. Hồ Tiến Chung/Trịnh Xuân Hòa

NVTX.2020.03.16 - Quản lý, vận hành sử dụng trang thiết bị khoa học và công nghệ: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống thiết bị phân tích thí nghiệm; Gia công phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu cơ bản, điều tra địa chất – khoáng sản / Quách Đức Tín; Vũ Hồng Đăng; Nguyễn Đình Dương; Nguyễn Ninh Hà; Nguyễn Thị Phương Nga; Bùi Thị Hồng Ngát; Nguyễn Thanh Hương; Nguyễn Văn Nam; Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Lê Thị Thanh Hương; Nguyễn Mạnh Tuấn; Nguyễn Mỹ Linh; Nguyễn Tiến Hoan; Nguyễn Cao Cường; Phùng Văn Huy; Lương Thu Trang; Nguyễn Anh Tuấn/Vũ Hồng Đăng

NVTX.2020.03.15 - Đặc điểm thiên tai trượt lở đất đá năm 2019 - 2020 ở Việt Nam và công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá / TS. Nguyễn Quốc Khánh; ThS. Phạm Văn Sơn; ThS. Nguyễn Hoàng Ninh; ThS. Nguyễn Thị Liên; ThS. Nguyễn Thị Hải Vân; ThS. Nguyễn Đức Hà; ThS. Trịnh Thành; ThS. Nguyễn Thị Huyền; ThS. Nguyễn Viết Tuân; KS. Trần Văn Trọng; KS. Nguyễn Huy Dương; CN. Phạm Thị Hương Thảo/Nguyễn Quốc Khánh

NVTX.2020.03.14 - Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn khoanh vùng bảo tồn các giá trị di sản địa chất / Đỗ Thị Yến Ngọc; Ngô Thị Thúy Hường; Nguyễn Xuân Nam; Cao Thị Hường; Đinh Văn Huy; Nguyễn Thị Thanh Thảo; Dương Thị Thanh Tâm; Hoàng Xuân Đức; Phạm Thị Thúy; Nguyễn Đình Tuấn; Lê Anh Phương; Phạm Văn Hải; Lê Thị Huyền/Đỗ Thị Yến Ngọc

NVTX.2020.03.13 - Xây dựng báo cáo hàng năm về lún mặt đất ở Việt Nam / Dương Mạnh Hùng; Nguyễn Tiên Phong; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Quốc Khánh; Nguyễn Phú Lương; Phạm Nguyên Phú; Nguyễn Đức Chiến; Nguyễn Tiến Quang; Nguyễn Thị Thùy Trang; Trần Thị Tuyết Nhung; Lương Thu Trang; Phùng Văn Huy/Dương Mạnh Hùng