Tài liệu mới nhất

Nghiên cứu xu thế phát triển công nghệ bay chụp ảnh hàng không trong thành lập bản đồ / ThS. Hoàng Minh Hải /ThS. Hoàng Minh Hải Chủ nhiệm đề tài

Duy trì hệ thống thiết bị chuyên dùng trong công tác đo trọng lực / Đinh Xuân Mạnh; Lê Viết Nam; Trần Thị Chính; Phạm Thị Hồng Lam; Phạm Thành Việt; Lê Anh Tới /ThS. Lê Viết Nam Chủ nhiệm đề tài

Nghiên cứu cơ sở khoa học sử dụng các mặt triều thiên văn trong xây dựng hệ tọa độ độ cao vùng biển Việt Nam / Hà Minh Hoà; Trần Việt Cường; Nguyễn Thị Huệ; Nguyễn Hữu Sơn; Bùi Thị Lê Hoàn; Phan Doãn Thành Long; Vũ Trung Thành; Nguyễn Thanh Bình; Đinh Xuân Mạnh; Đặng Như Duẩn; Trần Văn Tý; Phạm Thị Hạnh; Phạm Thị Luyến /ThS. Nguyễn Thanh Bình Chủ nhiệm đề tài

Nghiên cứu ứng dụng khung quy chiếu quốc tế ITRF2014 trong việc tính toán xử lý dữ liệu quan trắc Địa động lực tại Việt Nam / Hà Minh Hòa; Nguyễn Thị Thanh Hương; Trần Việt Cường; Nguyễn Thanh Thủy; Nguyễn Hữu Sơn; Bùi Thị Lê Hoàn; Nguyễn Trọng Hiếu; Vũ Trung Thành; Đặng Như Duẩn; Phan Doãn Thành Long; Trần Văn Tý; Nguyễn Ngọc Hoa; Phạm Thị Hồng Lam; Phạm Thành Việt; Nguyễn Hương Giang; Trịnh Hữu Đạo /KS. Nguyễn Trọng Hiếu Chủ nhiệm đề tài

Cơ sở khoa học xây dựng tập bản đồ tổng hợp vùng đất ngập nước tỷ lệ nhỏ phục vụ quản lý bảo tồn đất ngập nước / Vũ Thị Ngà; Lê Vũ Phan; Nguyễn Công Sơn; Nguyễn Thị Ngọc Anh; Lê Chí Thịnh; Nguyễn Thị Thu; Vũ Thị Hồng Hà; Nguyễn Thị Thảo; Hoàng Thị Tâm; Trần Thị Minh Đức; Lê Viết Nam; Nguyễn Ngọc Hoa; Nguyễn Phi Sơn /ThS. Nguyễn Thị Thảo Chủ nhiệm đề tài