Hình bìa
Loại tài liệu:
Biến đổi khí hậu
Tác giả:
ThS. Ngô Văn Mạnh
Đề mục:
Biến đổi khí hậu
Nhà xuất bản:
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
38
Lượt tải:
0

Nội dung

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan và đánh giá hiện trạng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn trong và ngoài nước; Nội dung 2: Điều tra, khảo sát, thu thập, số hoá , biên tập, thống kê, phân tích, đánh giá, tổng hợp dữ liệu khí tượng thuỷ văn và tài liệu liên quan về bão, mưa lớn diện rộng, không khí lạnh, lũ (trên hệ thống sông Hồng), nước biển dâng do bão (ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ); Nội dung 3: Nghiên cứu giải pháp quản lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu theo mô hình cơ sở dự liệu lớn Big Data; Nội dung 4: Nghiên cứu xác định cơ sở khoa khọc và thực tiễn của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nhận dạng, hỗ trợ dự báo, cảnh báo một số hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm tại Việt Nam; Nội dung 5: Nghiên cứu, phát triển thử nghiệm và đánh giá các phường pháp học máy, nhận dạng để hỗ trợ dự báo, cảnh báo một số hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm (bão, mưa lớn diện rộng, không khí lạnh, lũ, nước biển dâng do bão); Nội dung 6: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nhận dạng hình thế và hỗ trợ dự báo, cảnh báo bão, mưa lớn diện rộng, không khí lạnh (miền Bắc) Nội dung 7: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nhận dạng hình thế và hỗ trợ dự báo, cảnh báo lũ (trên hệ thống sông Hồng); Nội dung 8: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nhận dạng và hỗ trợ cảnh báo, dự báo nước biển dâng do bão (ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ); Nội dung 9: Xây dựng một (famework) bộ công cụ có tính mở để tích hợp và kết nối được với các mô-đun nhận dạng, hỗ trợ dự báo, cảnh báo các hiện tượng bão, mưa lớn diện rộng, không khí lạnh, lũ, nước biển dâng do bão thuộc khu vực nghiên cứu; Nội dung 10: Nghiên cứu xây dựng quy trình, chuyển giao và đào tạo sản phẩm. Thử nghiệm, đánh giá khả năng ứng dụng của công nghê trong thực tiễn; Nội dung 11: Viế báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài (bao gồm cả các phụ lục)