Hình bìa
Loại tài liệu:
Biến đổi khí hậu
Tác giả:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đề mục:
Khí hậu
Nhà xuất bản:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tác giả phụ:
Nguyễn Văn Thắng, Huỳnh Thị Lan Hương, Trần Thục...và những người khác
Ngày xuất bản:
01/12/2021
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
Báo cáo định kỳ
Nguồn gốc:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngôn ngữ:
vie
Phạm vi:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bản quyền:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem:
108
Lượt tải:
1

Nội dung

Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia sẽ là tài liệu cung cấp thông tin hữu ích cho việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ cho việc lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành và địa phương.