Liên hệ chúng tôi

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số 28 Đường Phạm Văn Đồng - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy -

Hà Nội

icon_mail lienhe@dinte.gov.vn

icon_phone :04.37548925

icon_fax : 04.37548925